Home English Español Nederlands www.7DayWarning.com

God could warn us exactly seven days before the return of our Lord Jesus Christ or before the rapture

Dios podría avisarnos siete días exactos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo o antes del rapto

God zou ons exact zeven dagen voor de wederkomst van onze Heer Jezus Christus of voor de opname kunnen waarschuwen

photo of a wave
By Bart De Wolf
Photo of Bart De Wolf
Email:
Copyright © 2008-2019 Bart De Wolf.